Fra 1. november 2022, vil vi holde stengt for lunjsavvikling mellom kl. 12.00-12.45. Vi ber publikum om å kontakte oss utenom denne tiden. 

Ved akutt og kritisk sykdom bør man ta kontakt med legevaktssentralen (116117) eller ringe nødnummer (113). Dersom man kommer uanmeldt i luka med behov for omgående behandling, finnes det en ringeklokke for å påkalle personale.

Dette er et viktig grep for å bedre hverdagen til de ansatte på legesenteret og vi håper på forståelse for avgjørelsen. Vi vil hjelpe deg så fort vi er tilbake :)