Fra 1.oktober 2022 vil det bli en del endringer i fastlegelistene og noen vil i den forbindelse bli flyttet til ny fastlege.

Tomas Zaal (svensk spesialist i allmennmedisin) vil gå inn i nyopprettet 9. fastlegehjemmel. Frem til han får konvertert sin speialistgodkjenning til norsk, vil han betjene den listen som vil stå som "LEDIG LISTE UTEN VIKAR". Han vil overta en del av pasientene fra de legene som skal redusere sitt listetak (antall pasienter på fastlegelisten). Disse blir valgt ut ved tilfeldig uttrekk og vi har ingen innvirkning på denne prosessen.

De som reduserer liste er Cilla Hyldig, Ragnhild Ekre, Jan Drahos og Elin Moldsvor.

De berørte vil få beskjed i eget brev. Alle innbyggere har mulighet til å endre fastlege to ganger pr år og det er mulig å sette seg på venteliste dersom man ønsker. I mellomtiden forholder man seg til den fastlegen man tilhører - ledig liste = Zaal.

Joar Nivfors vil gå inn og jobbe sammen med Elin Moldsvor fra 1/10-22 og dele hennes liste frem til hun går av med pensjo i juni-23. Han vil deretter gå inn som full fastlege på denne listen.