Gloria Hellebø og Jan Drahos har permisjon fra sin stiling henholdsvis 1 år og 6 mnd, vikarer for disse vil være Joar Nivfors og Pernille Kvernaas.