Rauma kommune er godt i gang med vaksinering mot korona. Det er fortsatt er usikkert hvor mange vaksiner som kommer og når de kommer til Rauma. Vaksinen er gratis og frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det.  

Personer fra 75 år og oppover blir kontakta direkte om koronavaksinering

På kort sikt ser det ut som Rauma vil motta et begrenset antall vaksinedoser i uka. På grunn av dette vil personer i følgende prioriterte grupper kontaktes direkte av legesenteret (fastlegene) for tilbud om vaksinasjonstid.

  • Personer fra 85 år og oppover, samt utvalgte helsepersonellgrupper
  • Personer fra 75 år og oppover

Personer i disse målgruppene blir kontaktet fortløpende etter at vaksineringen ved helsehuset er ferdig. Hvor raskt man får tilbud om vaksinering avhenger av hvor mange doser kommunen mottar og hvor fort de kommer. Personer i disse målgruppene slipper altså selv å ta kontakt med legesenteret for å bestille vaksinering.

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige målgrupper blir kommunisert fortløpende når vi har oversikt over fremdrift og tilgang på vaksinedoser.

Status vaksinering

  • Pr april måned har vi kommet igang med aldersgruppen 65-74 år og gruppen mellom 18-64 år med ulike tilstander/sykdommer etter prioriteringsliste.
  • Onsdag 6. januar ble de første vaksinene satt i Rauma. 37 vaksiner satt på Rauma helsehus.

Prioritering

Rauma kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. 

Klikk her for å se til en hver tid oppdatert prioriteringsliste.

Institusjoner og helse- og omsorgstjenester

Rauma kommune tar ansvar for vaksineringsprosessen knytta til brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester, som på Rauma helsehus, omsorgsboliger med bemanning og hjemmebaserte tjenester. Øvrige innbyggere har ansvar for å bestille vaksine når det åpnes for det.

Kort varsel 

Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Rauma skal den oppbevares ved 2-8 grader, og den har bare noen dagers holdbarhet etter opptining. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbudet om vaksine til den første vaksinen skal settes.

Eldre målgrupper innkalles- andre målgrupper vil få beskjed om bestilling

Målgruppene fra 75 år (samt utvalgt helsepersonell) og oppover kontaktes direkte av legekontoret/fastlegen med tilbud om vaksinering. Når dette skjer avhenger av tilgangen på vaksiner. Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige målgrupper blir kommunisert fortløpende når vi har oversikt over fremdrift og tilgang på vaksinedoser. Vi legger også ut beskjed på Facebook og via media. Det kan derfor være lurt å følge kommunen på Facebook og avis i tiden framover.

Du skal ikke kontakte fastlegen din for å få koronavaksine.

To datoer og to vaksiner

Du blir tildelt to datoer fordi du skal ta to doser. Vaksine nummer to skal tas 6 uker etter den første. Det er svært viktig at du tar begge dosene, og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene. 

Vaksinasjonssted

Vaksinasjonssted vil avhenge av antall tilgjengelig doser. Ved lavt antall doser vil vaksineringen skje på legekontor. Får vi tilgang på større antall doser vil det bli aktuelt å sette større antall vaksiner i kommunestyresalen på Rauma rådhus. Dette vil evt. bli annonsert. Beboere på helsehuset og omsorgsboliger med bemanning, hvor bruker er lite mobil, får vaksinen der de bor, og trenger ikke å bestille time. 

Mer om koronavaksinering på helsenorge.no