INFLUENSAVAKSINERING 2020:

VI ER PR D.D TOM FOR INFLUENSAVAKSINER OG USIKRE PÅ OM VI FÅR INN IGJEN FLERE I DENNE SESONGEN. VI MÅ BARE AVVENTE INNTIL NÆRMERE BESKJED FORELIGGER FRA FHI.

TORSDAG 22/10 kl 16.30-18.30 og TORSDAG 29/10 kl 16.30-18.30

Vaksineringen vil foregå i Rådhussalen for å unngå for stor kødannelse og for å opprettholde 1 meters regelen ifht smitte.

Alle skal bruke hovedinngangen på forsiden av rådhuset.

Vaksinen er forbeholdt kun de i risikogruppene.

Pris for vaksine kr 50,- (gratis for de med frikort). Det blir INGEN betaling på vaksinasjonsdagene men det vil sendes ut en faktura i etterkant.

3 smittevernsregler som alle bør følge:

  1. Du skal ikke møte dersom du har luftveissymptomer, feber eller nylig oppstått hoste.
  2. Under vaksinasjon er det viktig å holde god avstand til andre, minst en meter.
  3. Sørg for god håndhygiene, bruk håndsprit når du kommer til vaksinering samt når du forlater lokalet etter vaksinering.

 

Om du ikke kan møte på disse to dagene kan du få satt vaksinen på en allerede avtalt time hos legen eller ved å bestille time hos sykepleier på dagtid.