Som ledd i å begrense Covid-19(koronavirus)-spredning har vi i dag åpnet et nytt legekontor i Snarvegen 5, gamle Åndalsnes sjukeheims gamle lokaler. 

Vi har fire leger som vil holde til her: Elin Eidskrem Moldsvor, Jan Drahos, Cilla Lyng Hyldig og Alexander Røsberg (turnuslege). Deres faste konsultasjoner vil gjøres her. Vær oppmerksom på det hvis du skal møte til time med en av disse legene.

Snarvegen legesenter er også betjent av en sykepleier og en helsesekretær. 

Legevaktsfunksjon vil, i hvert fall pr nå, fortsatt ligge i Rådhuset, Vollan 8. 

VI MINNER ALLE OM AT ALL KONTAKT MED LEGESENTERET SKAL GÅ VIA SMS ELLER TELEFON FOR VIDERE AVTALE.