Tone Stenerud slutter dessverre hos oss 31/1-20. I februar vil Kim Pedersen vikariere på denne listen. Ny fastlege/evt vikar vil bli annonsert.