Fastlege Jan Drahos er i 8 ukers permisjon fom 01.01.19, i denne perioden vil Hibby Chughtai være vikar tom 27.01.19 og deretter vil Pernille Kvernaas vikariere fom 28.01.19 tom 14.02.19.