Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Rauma Legesenter

Telefonnummer 71166700

Mandag-torsdag kl 08.30-12.00, 13.00-15.30

Fredag kl 09.00-12.00, 13.00-15.30

 

Ved alvorlig sykdom eller skade ring legevakt tlf: 116117

Ved livstruende sykdom eller skade ring: 113

 

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Aktuelt

FREDAG 14. MAI

10. mai 2021

FREDAG 14. MAI VIL SNARVEIEN LEGESENTER IKKE VÆRE ÅPENT, LEGER OG HELSEPERSONELL ER ALLE STASJONERT PÅ RÅDHUSET DENNE DAGEN.

ÅPNINGSTID SOM VANLIG: 08.00-15.00

KORONAVAKSINERING

12. januar 2021

Rauma kommune er godt i gang med vaksinering mot korona. Det er fortsatt er usikkert hvor mange vaksiner som kommer og når de kommer til Rauma. Vaksinen er gratis og frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det.  

Personer fra 75 år og oppover blir kontakta direkte om koronavaksinering

På kort sikt ser det ut som Rauma vil motta et begrenset antall vaksinedoser i uka. På grunn av dette vil personer i følgende prioriterte grupper kontaktes direkte av legesenteret (fastlegene) for tilbud om vaksinasjonstid.

  • Personer fra 85 år og oppover, samt utvalgte helsepersonellgrupper
  • Personer fra 75 år og oppover

Personer i disse målgruppene blir kontaktet fortløpende etter at vaksineringen ved helsehuset er ferdig. Hvor raskt man får tilbud om vaksinering avhenger av hvor mange doser kommunen mottar og hvor fort de kommer. Personer i disse målgruppene slipper altså selv å ta kontakt med legesenteret for å bestille vaksinering.

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige målgrupper blir kommunisert fortløpende når vi har oversikt over fremdrift og tilgang på vaksinedoser.

Status vaksinering

  • Pr april måned har vi kommet igang med aldersgruppen 65-74 år og gruppen mellom 18-64 år med ulike tilstander/sykdommer etter prioriteringsliste.
  • Onsdag 6. januar ble de første vaksinene satt i Rauma. 37 vaksiner satt på Rauma helsehus.

Prioritering

Rauma kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. 

Klikk her for å se til en hver tid oppdatert prioriteringsliste.

Institusjoner og helse- og omsorgstjenester

Rauma kommune tar ansvar for vaksineringsprosessen knytta til brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester, som på Rauma helsehus, omsorgsboliger med bemanning og hjemmebaserte tjenester. Øvrige innbyggere har ansvar for å bestille vaksine når det åpnes for det.

Kort varsel 

Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Rauma skal den oppbevares ved 2-8 grader, og den har bare noen dagers holdbarhet etter opptining. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbudet om vaksine til den første vaksinen skal settes.

Eldre målgrupper innkalles- andre målgrupper vil få beskjed om bestilling

Målgruppene fra 75 år (samt utvalgt helsepersonell) og oppover kontaktes direkte av legekontoret/fastlegen med tilbud om vaksinering. Når dette skjer avhenger av tilgangen på vaksiner. Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige målgrupper blir kommunisert fortløpende når vi har oversikt over fremdrift og tilgang på vaksinedoser. Vi legger også ut beskjed på Facebook og via media. Det kan derfor være lurt å følge kommunen på Facebook og avis i tiden framover.

Du skal ikke kontakte fastlegen din for å få koronavaksine.

To datoer og to vaksiner

Du blir tildelt to datoer fordi du skal ta to doser. Vaksine nummer to skal tas 6 uker etter den første. Det er svært viktig at du tar begge dosene, og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene. 

Vaksinasjonssted

Vaksinasjonssted vil avhenge av antall tilgjengelig doser. Ved lavt antall doser vil vaksineringen skje på legekontor. Får vi tilgang på større antall doser vil det bli aktuelt å sette større antall vaksiner i kommunestyresalen på Rauma rådhus. Dette vil evt. bli annonsert. Beboere på helsehuset og omsorgsboliger med bemanning, hvor bruker er lite mobil, får vaksinen der de bor, og trenger ikke å bestille time. 

Mer om koronavaksinering på helsenorge.no
 

Blodprøvetaking

24. november 2020

Vi har ikke timebestilling for blodprøvetaking, dette kan taes :

Mandag-torsdag: 08.00-12.00, 13.00-14.00

Fredag: 08.30-12.00, 13.00-14.00.

Ved Snarveien legesenter gjelder samme tidspunkt men innen kl 13.30 hver dag.

Coronavirus - informasjon ulike språk / information other languages

27. april 2020

Any symptoms of coronavirus (airways, head, stomach, taste)? Only  contact by phone 7116 6700!

General information about coronavirus:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/generell-informasjon-om-koronavirus-pa-flere-sprak/

Home quarantine and isolation:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/informasjon-different-languages/

SNARVEGEN LEGESENTER

19. mars 2020

Som ledd i å begrense Covid-19(koronavirus)-spredning har vi i dag åpnet et nytt legekontor i Snarvegen 5, gamle Åndalsnes sjukeheims gamle lokaler. 

Vi har fire leger som vil holde til her: Elin Eidskrem Moldsvor, Jan Drahos, Cilla Lyng Hyldig og Alexander Røsberg (turnuslege). Deres faste konsultasjoner vil gjøres her. Vær oppmerksom på det hvis du skal møte til time med en av disse legene.

Snarvegen legesenter er også betjent av en sykepleier og en helsesekretær. 

Legevaktsfunksjon vil, i hvert fall pr nå, fortsatt ligge i Rådhuset, Vollan 8. 

VI MINNER ALLE OM AT ALL KONTAKT MED LEGESENTERET SKAL GÅ VIA SMS ELLER TELEFON FOR VIDERE AVTALE. 

VIDEOKONSULTASJON MED FASTLEGEN

19. mars 2020

Legene i Rauma har den siste uken startet opp med mulighet for videokonsultasjon slik at du kan holde kontakt med legen din uten å møte opp fysisk på kontoret.

Du bestiller time på SMS som vanlig (eller ringer) og får tid for ca når legen er klar for å ta deg i mot.

Først sendes det en sms med link du må gå inn på. Logg inn med navn, telefonnummer og BankID. Du er nå klar i et "digitalt venterom". Legen åpner videosamtalen når du er pålogget. 

Vi anbefaler at du holder deg i et område med god dekning/Wifi. 

Vær oppmerksom på at videokonsultasjon faktureres som vanlig konsultasjon. 

Nyeste anbefalinger for testing av Covid-19 (Korona-virus)

13. mars 2020

Her finner du de siste retningslinjene for testing for Koronavirus. Vi anbefaler alle å lese gjennom disse før man evt tar kontakt med legesenteret da vi har mye trykk på bl.a. telefon. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Koronavirus (Covid-19)

4. mars 2020

Det er viktig at du IKKE oppsøker legesenteret/legevakten ved mistanke om Koronasmitte.

Om du er syk, hold deg hjemme!

De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet.

Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2, men også for en rekke andre luftveisvirus. Det er derfor viktig at man går rett hjem, og holder seg hjemme hvis man får luftveissymptomer eller føler seg syk. Man blir raskt mindre smittsom når symptomene forsvinner. 

Ungdom og voksne  som har fått feber, hoste, sår hals, tungpustethet eller som mistenker at de er smittet av covid-19, bør testes, og holde seg hjemme til de har fått svar på prøven.

Hvis testen viser at de ikke er smittet kan de gå tilbake på jobb/skole når de er i god allmenntilstand (det vil si føler seg frisk og er feberfri), selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon. Hvis testen viser at de er smittet, må de være i isolering, og deres nærkontakter må være i karanatene.

Ungdom og voksne som har fått andre symptomer, for eksempel hodepine men ellers god allmenntilstand,  kan se det an litt hjemme. Hvis symptomene raskt går over av seg selv, behøver man ikke nødvendigvis ta en test. Ungdom og voksne som ikke testes bør være hjemme til de er symptomfrie.

Her finner du mye nyttig informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

NY FASTLEGE

17. september 2019

Fra 01.09.20 vil Cilla Lyng Hyldig ta over fastlegelisten etter Tone Stenerud som har sluttet. Cilla Lyng Hyldig har p.t kontor i Snarveien 5.

Offshoreattester

6. februar 2019

Fra 1.januar 2014 er det kun leger med spesiell autorisasjon som kan fylle ut attester for offshore-arbeid. Vi har autorisert lege Randi Klinge som kan tilby dette ved Rauma Legesenter.