Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Rauma Legesenter

Telefonnummer 71166700

Mandag-torsdag kl 08.30-12.00, 13.00-15.30

Fredag kl 09.00-12.00, 13.00-15.30

 

Ved alvorlig sykdom eller skade ring legevakt tlf: 116117

Ved livstruende sykdom eller skade ring: 113

 

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Aktuelt

Blodprøvetaking

24. november 2020

Vi har ikke timebestilling for blodprøvetaking, dette kan taes :

Mandag-torsdag: 08.00-12.00, 13.00-14.00

Fredag: 08.30-12.00, 13.00-14.00.

Ved Snarveien legesenter gjelder samme tidspunkt men innen kl 13.30 hver dag.

INFLUENSAVAKSINE 2020

20. oktober 2020

INFLUENSAVAKSINERING 2020:

VI ER PR D.D TOM FOR INFLUENSAVAKSINER OG USIKRE PÅ OM VI FÅR INN IGJEN FLERE I DENNE SESONGEN. VI MÅ BARE AVVENTE INNTIL NÆRMERE BESKJED FORELIGGER FRA FHI.

TORSDAG 22/10 kl 16.30-18.30 og TORSDAG 29/10 kl 16.30-18.30

Vaksineringen vil foregå i Rådhussalen for å unngå for stor kødannelse og for å opprettholde 1 meters regelen ifht smitte.

Alle skal bruke hovedinngangen på forsiden av rådhuset.

Vaksinen er forbeholdt kun de i risikogruppene.

Pris for vaksine kr 50,- (gratis for de med frikort). Det blir INGEN betaling på vaksinasjonsdagene men det vil sendes ut en faktura i etterkant.

3 smittevernsregler som alle bør følge:

  1. Du skal ikke møte dersom du har luftveissymptomer, feber eller nylig oppstått hoste.
  2. Under vaksinasjon er det viktig å holde god avstand til andre, minst en meter.
  3. Sørg for god håndhygiene, bruk håndsprit når du kommer til vaksinering samt når du forlater lokalet etter vaksinering.

 

Om du ikke kan møte på disse to dagene kan du få satt vaksinen på en allerede avtalt time hos legen eller ved å bestille time hos sykepleier på dagtid.

Coronavirus - informasjon ulike språk / information other languages

27. april 2020

Any symptoms of coronavirus (airways, head, stomach, taste)? Only  contact by phone 7116 6700!

General information about coronavirus:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/generell-informasjon-om-koronavirus-pa-flere-sprak/

Home quarantine and isolation:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/informasjon-different-languages/

SNARVEGEN LEGESENTER

19. mars 2020

Som ledd i å begrense Covid-19(koronavirus)-spredning har vi i dag åpnet et nytt legekontor i Snarvegen 5, gamle Åndalsnes sjukeheims gamle lokaler. 

Vi har fire leger som vil holde til her: Elin Eidskrem Moldsvor, Jan Drahos, Cilla Lyng Hyldig og Alexander Røsberg (turnuslege). Deres faste konsultasjoner vil gjøres her. Vær oppmerksom på det hvis du skal møte til time med en av disse legene.

Snarvegen legesenter er også betjent av en sykepleier og en helsesekretær. 

Legevaktsfunksjon vil, i hvert fall pr nå, fortsatt ligge i Rådhuset, Vollan 8. 

VI MINNER ALLE OM AT ALL KONTAKT MED LEGESENTERET SKAL GÅ VIA SMS ELLER TELEFON FOR VIDERE AVTALE. 

VIDEOKONSULTASJON MED FASTLEGEN

19. mars 2020

Legene i Rauma har den siste uken startet opp med mulighet for videokonsultasjon slik at du kan holde kontakt med legen din uten å møte opp fysisk på kontoret.

Du bestiller time på SMS som vanlig (eller ringer) og får tid for ca når legen er klar for å ta deg i mot.

Først sendes det en sms med link du må gå inn på. Logg inn med navn, telefonnummer og BankID. Du er nå klar i et "digitalt venterom". Legen åpner videosamtalen når du er pålogget. 

Vi anbefaler at du holder deg i et område med god dekning/Wifi. 

Vær oppmerksom på at videokonsultasjon faktureres som vanlig konsultasjon. 

Nyeste anbefalinger for testing av Covid-19 (Korona-virus)

13. mars 2020

Her finner du de siste retningslinjene for testing for Koronavirus. Vi anbefaler alle å lese gjennom disse før man evt tar kontakt med legesenteret da vi har mye trykk på bl.a. telefon. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Koronavirus (Covid-19)

4. mars 2020

Det er viktig at du IKKE oppsøker legesenteret/legevakten ved mistanke om Koronasmitte.

Om du er syk, hold deg hjemme!

De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet.

Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2, men også for en rekke andre luftveisvirus. Det er derfor viktig at man går rett hjem, og holder seg hjemme hvis man får luftveissymptomer eller føler seg syk. Man blir raskt mindre smittsom når symptomene forsvinner. 

Ungdom og voksne  som har fått feber, hoste, sår hals, tungpustethet eller som mistenker at de er smittet av covid-19, bør testes, og holde seg hjemme til de har fått svar på prøven.

Hvis testen viser at de ikke er smittet kan de gå tilbake på jobb/skole når de er i god allmenntilstand (det vil si føler seg frisk og er feberfri), selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon. Hvis testen viser at de er smittet, må de være i isolering, og deres nærkontakter må være i karanatene.

Ungdom og voksne som har fått andre symptomer, for eksempel hodepine men ellers god allmenntilstand,  kan se det an litt hjemme. Hvis symptomene raskt går over av seg selv, behøver man ikke nødvendigvis ta en test. Ungdom og voksne som ikke testes bør være hjemme til de er symptomfrie.

Her finner du mye nyttig informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

NY FASTLEGE

17. september 2019

Fra 01.09.20 vil Cilla Lyng Hyldig ta over fastlegelisten etter Tone Stenerud som har sluttet. Cilla Lyng Hyldig har p.t kontor i Snarveien 5.

Offshoreattester

6. februar 2019

Fra 1.januar 2014 er det kun leger med spesiell autorisasjon som kan fylle ut attester for offshore-arbeid. Vi har autorisert lege Randi Klinge som kan tilby dette ved Rauma Legesenter.